Da er #visjon14 historie. Som stevneleder kjenner jeg meg utrolig takknemlig, imponert og privilegert. Jeg tror mange vil si seg enig i at vi har hatt flotte dager med gode opplevelser av godt fellesskap i solskinnet med ca 1100 flotte mennesker. Vi fikk en utfordrende, bra forkynnelse, og mange opplevde Guds sterke tilstedeværelse. Stort misjonsprosjektengasjement og stor giverglede opplevde vi også, noe over 300.000 til Mali viser. I det hele tatt var det en fantastisk stemning under hele stevnet, hos både liten og stor. Hjertelig takk til den enkelte medarbeider på Ung Visjon, Yess, i tunet, på campingplassen, i Stavernhallen og Fredtunpersonellet! Takk også til alle dere deltakere som absolutt også er med å gjøre Visjon til det det er. Det er svært hyggelig å høre fra flere at dette var tidenes Visjon! Takken går til dere alle, og først og fremst til Gud! Jeg gleder meg allerede til Visjon 15! Vi sees vel da? God sommer videre med Guds rike velsignelse! Beste hilsen Karin Riska

 

 

 

Last ned Visjons egen sommerHIT "Who Wanna Go" fra ITunes!

Who Wanna Go? (The Story Back to Turkey) - Single - Edin

Inntektene av salget går til Frikirkens arbeid i T-rkia!